Online Tollertræning

Markeringer

En markering betyder, at hunden ser en fugl blive skudt og ser hvor fuglen falder til jorden. Man siger at hunden har ‘markeret’ hvor fuglen ligger, og når jægeren giver lov, så kan hunden løbe ud til dette sted for at hente fuglen. 

Fuglen kan falde på landjorden, altså en ‘landmarkering’, eller på vand hvilket kaldet en ‘vandmarkering’.

Ved en markering skal hunden selvstændigt løse opgaven – i modsætning til en dirigering, hvor hunden ikke har set fuglen falde og føreren skal dirigere hunden ud til det rigtige sted.

På en jagtprøve vil der være en person som kaster en død fugl op i luften og en skytte vil afgive et skud med geværet i fuglens retning mens fuglen er i luften. Hunden skal så kunne huske hvor fuglen er landet og kunne hente den.

Man kan opleve enkelt-, dobbelt- eller trippel-markeringer på en tollerjagtprøve.

Enkeltmarkering = der kastes én fugl, som skal hentes.
Dobbeltmarkering = der kastes 2 fugle. Hunden ser først begge fugle blive kastet og skal derefter hente fuglene – én af gangen.
Trippelmarkering = der kastes 3 fugle. Hunden ser alle 3 fugle bliver kastet og skal derefter hente fuglene – én af gangen.

I dobbelt- og trippel-markering skal hunden kunne huske hvor alle fuglene ligger. Så det kræver at hunden er god til at markere og huske markeringerne. Hvis det mislykkes for hunden, så er du nødt til at hjælpe hunden ved at dirigere hunden i den rigtige retning. Det betyder, at du også selv skal kunne huske hvor alle fuglene er landet 🙂

På en tollerjagtprøve vil du i begynder klassen kun opleve enkeltmarkeringer, og afstande op til 35 meter på land og 20 meter på vand.
I åben klasse vil du opleve enkelt- og dobbeltmarkeringer. Afstande er op til 50 meter på land og 35 meter på vand.
I elite klassen vil du kunne opleve alle 3 slags og muligvis også skulle løse andre opgaver undervejs, fx. en dirigering inden der skal hentes en markering. Afstande er op til 80 meter på vand og land.

Enkelt markering

Dobbelt markering

Øvelsen går ud på at lære hunden at markere hvor en dummy falder, og at øge afstanden ud til dummyen. 

Du skal bruge en person til at hjælpe med at kaste, 3 dummies og 3 markeringspinde til denne øvelse.
(Pindene kan undværes).

Din hund bør kunne samle op, løbe tilbage og aflevere dummyen til dig før du begynder denne træning.

Lav øvelsen i et fladt og rimelig tilgængelig terræn i starten. De første gange skal det ikke være svært for hunden at finde dummyen. Men dummyen må gerne lande i lidt græs eller lignende.

Sæt 3 markeringspinde op med 10-15 meter imellem.
Hund og fører stiller sig ved pind nr. 1.
Kasteren stiller sig op og kaster en dummy, som skal lande cirka 20 meter væk fra pind 1. Den skal lande sådan at der er en lige linje fra dummyen hen forbi pind 1, 2 og 3.

Hunden skal se at dummyen kastes og lander. 

Send hunden afsted efter dummyen med din ‘apport” kommando. Ros når hunden samler op, og når hunden vender rundt for at løbe tilbage. Ros igen når hunden afleverer.

Put dummyen i lommen.
Vend rundt og gå hen til pind nr. 2. Hunden skal sidde med front med det sted dummyen lander.
Kasteren kaster igen en dummy som lander samme sted som før.

Gentag apporteringen som før.

Gå til pind 3 og gentag.

Videoen her viser Camilla og Alba i deres første træning af markering. De har hentet dummyen første gang og står nu ved pind nr. 2.

Øvelsen kan varieres i det uendelige, og det er kun i begyndelsen du behøver sætte markeringspindene op. De er der kun for at hjælpe dig til at huske hvor du skal stå og sikre at du stiller dig på en lige linje i forhold til dummyen.

Dette er  grundøvelsen til at opbygge en markering, og du kan bruge øvelsen hver gang du skal introducere hunden til en ny sværhedsgrad i markeringstræningen.

Fx. hvis hunden skal lære at krydse et terrænskift på vej ud til dummyen. Så start med at stå helt tæt på terrænskiftet, og gentag derefter markeringen hvor du går længere og længere væk fra terrænskiftet. Dummyen lander hele tiden det samme sted, så hunden opbygger tillid og sikkerhed i at krydse terrænskiftet på vejen derud.

Denne øvelse er med til at træne hundens dybdeopfattelse i terrænet. 
Når dummyerne kastes i forskellige afstand fra hunden, så trænes afstandsbedømmelsen.

Kasteren står ude i terrænet i passende afstand og hund/fører står med front mod kasteren..

Først kastes dummy A, og hunden henter den. 
Så kastes dummy B. og hunden henter den.

Dernæst dummy C og så videre. 

Hjælp hunden ved at kaste dummyen hen til noget genkendeligt i terrænet, fx. et træ eller en busk der rager op i terrænet. Det hjælper hunden med at danne et genkendeligt billede af hvor de faldt.

Senere kan øvelsen laves på en eng med græs i ensartet højde. Det gør øvelsen noget sværere for hunden!

Bemærk: det er enkeltmarkeringer!  Der kastes én dummy og den hentes af hunden. Man skal IKKE kaste alle 4 dummies på én gang.

Træn også dig selv i at kunne huske hvor dummierne faldt 🙂

Når din hund er god til helt almindelige markeringer, så skal du til at tænke terrænskift ind i træningen. 

For begynderhunden kan terrænskiftet fx være:

 • at krydse en sti eller grusvej
 • et skift fra kort græs til højt græs
 • at skulle igennem et læhegn af træer
 • at der er små bakker/dale i terrænet
 • en lav træstamme tæt på

For de mere øvede hunde kan det være:

 • at skulle igennem løbevand (lavt vand)
 • hoppe over et hegn
 • igennem tæt læhegn
 • over en vold
 • krydse en å

Men husk at du skal træne og opbygge det gradvist. Sørg for at hunden får succes.

Et eksempel på træning af terrænskift

Vi ville lære hunden at løbe igennem et læhegn, hen over en åben mark (cirka 80 meter) og over en høj vold, hvor dummyen ville falde skjult bag volden.

Så skal man IKKE bare stille sig op bag læhegnet, få kastet dummyen og håbe på det bedste. Byg i stedet øvelsen op gradvist.

Start med at stå tæt på volden (punkt A på tegningen nedenfor), og få kastet dummyen bag volden.
Lad hunden hente dummyen. Nu har hunden lært at løbe over volden.

Stil jer så ved punkt B. lige foran læhegnet.
Få kastet dummyen samme sted som før: bag volden.
Lad hunden hente dummyen. Nu har hunden lært at løbe over marken og over volden.

Stil jer så ved punkt C. bag ved læhegnet.
Få kastet dummyen samme sted som før: bag volden.
Lad hunden hente dummyen. Nu har hunden lært at løbe igennem læhegnet, løbe over marken og over volden.

 
Kan du genkende metoden? Det er grundøvelsen fra opbygning af markering. Brug den hver gang hunden oplever en ny type terrænskift. Start tæt på og gå gradvis længere væk.
 
Video af eksemplet set fra førerens perspektiv, stående i punkt C, altså øvelsen er helt opbygget.

 

Video af eksemplet set fra kasterens perspektiv. Føreren står bag læhegnet.

Bemærk at ingen af hundene løser opgaven helt perfekt eller snorlige. Det er video taget af vores træning for eksemplet skyld.

I en dobbeltmarkering bliver der kastet 2 dummies, og hunden må først hente dem, når begge er kastet. 

Hunden skal lære at huske hvor begge dummies er faldet. De uerfarne hunde har ofte glemt hvor dummy nr. 2 er henne, når de har hentet nr. 1.

Derfor bygger denne øvelse dobbeltmarkeringen gradvist op, så hunden har lettere ved at huske hvor den første dummy faldt. De får nemlig lov til at hente den første dummy i en enkeltmarkering først.

 

Kasteren står ud i terrænet med minimum 3 dummies i lommen, og hund/fører har front mod kasteren.

 • Dummy A kastes til venstre for kasteren.
 • Hunden får lov at hente dummy A. 

Gør jer igen klar med front mod kasteren.

 • Så kastes der en ny dummy på præcist samme sted, hvor dummy A landede før.
 • Hunden bliver siddende.
 • Kasteren vender sig og kaster dummy B til højre.
 • Send hunden for at hente dummy B (den sidst kastede).
 • Når dummy B er afleveret, så vend front mod dummy A og lad lige hunden få et øjeblik til at genkalde sig billedet af hvor dummy A ligger.
  Da hunden allerede har været derude én gang før for at hente en dummy, så er det sandsynligt at billedet kommer til hunden.
 • Send hunden for at hente dummy A.
Hvis hunden ikke kan huske hvor dummy A ligger, så kald hunden hjem, og lad kasteren samle dummyen op. Lav derefter øvelsen helt forfra hvor der kastes en enkeltmarkering på stedet først.
Gør evt. det nemmere ved at lave kortere afstand og sørg for at dummies lander et sted hvor der er noget let genkendeligt i terrænet, fx. et træ eller en busk.

Vær omhyggelig med at kaste, så dummy A lander det samme sted hver gang. 

Dobbelt linje markering betyder, at dummyerne set fra hundens synsvinkel lander på samme linje.

Det gør det lige en tand sværere for hunden at huske begge nedfaldssteder præcist. Hvis hunden ikke er rigtig dygtig til afstandsbedømmelsen, så ser det jo ud til at begge dummies lander det samme sted.

Dette er igen en grundøvelse, hvor du selv kan variere sværhedsgraden ved at justere på afstande og terrænets sværhed.

Opbygning af linje markering:

 • Kast dummy A (længst væk fra hunden).
 • Lad hunden hente og aflevere dummy A.
 • Kast en ny dummy i punkt A. (hunden skal se kastet og blive siddende).
 • Kasteren går tættere på hund/fører og kaster dummy B. Den skal lande på linjen mellem dummy A og hunden.
 • Send hunden ud for at hente og aflevere dummy B.
 • Lad hunden sidde et øjeblik med front mod dummy A for at genskabe billedet af hvor dummyen ligger.
 • Send så hunden ud for at hente dummy A.

Når hunden er dygtig til dobbelt linje markeringer, så undlad at kaste dummy A som en enkeltmarkering først. Gå direkte til at kaste dummy A og dummy B som en dobbeltmarkering.
MEN hvis hunden får problemer med at løse opgaven, så gå tilbage til at lave øvelsen med opbygning som beskrevet først.

Du kan også variere hvordan kasteren bevæger sig. 
Fx. synes min hund at øvelsen er sværere, hvis kasteren står fast på det samme punkt og kaster begge dummies. Det gør det sværere at lavere afstandsbedømmelsen af hvor begge dummies lander.

Øvelsen træner hundens hukommelse ved en dobbeltmarkering. 

Det går ud på at man laver andet kast  HEN OVER linjen til den først kastede dummy.
Det kan ændre på hundens billede af hvor den første dummy er landet. Det laver en slags udviskning af en del af hundens mentale billede af markeringen, altså et “wipe-out”.

 1. Kast en dummy i passende afstand fra hund og fører (dummy A på billedet)
 2. Kasteren går så skråt over terrænet og kommer lidt tættere på hund/fører. Undervejs krydses linjen mellem hunden og dummy A.
  Så kastes der en dummy mere (dummy B), og kastet skal være HEN OVER linjen mellem hunden og dummy A.
  Herefter står kasteren stille.
 3. Hunden sendes for at hente dummy B – altså den sidst kastede dummy.
 4. Derefter sendes hunden for at hente dummy A – altså den først kastede.

Øvelsen hedder “wipe-out”, fordi man med kastet af dummy B udvisker en del af hundens billede af kastet af dummy A.
Så fortvivl ikke, hvis hunde har lidt svært ved at huske hvor den sidste dummy landede. Så må du hjælpe hunden, evt. få kasteren til at kaste en ekstra dummy.

Næste gang så lav øvelsen lidt lettere, fx. med kortere afstande, lettere terræn eller sørg for at begge dummies lander ved noget let genkendeligt, fx. buske/træer der rager op i terrænet.

Øvelsen fungerer bedst med en hjælper til at kaste. Har du ikke det, så sæt hunden af og gå selv ud for at kaste. Det gør jeg på videoen nedenfor.

Trippel markering

Øvelsen træner hundens afstandsbedømmelse / dybdeopfattelse.

Kasteren starter længst væk og kaster dummy A.
Så går kasteren tættere på hund og fører og kaster dummy B – den modsatte retning af A.

Kasteren går tættere på igen, og kaster dummy C. Samme retning som A.

Hjælp hunden ved at kaste dummyen hen til noget genkendeligt i terrænet, fx. et træ eller en busk der rager op i terrænet. Det hjælper hunden med at huske billedet af hvor de faldt.

Hunden får lov at hente dummyerne. Den letteste rækkefølge vil være C., B, og A.  Det er oftest lettest for hunden at huske den sidst kastede.
Men du kan variere rækkefølgen de skal hentes i og se hvad der er lettest/sværest at huske for din hund.

Hvis du vil øge sværhedsgraden, så kan du lade kasteren kaste alle dummies til samme side.