Øvelser til apportering - aflevering til hånd

Samle op og løb til mig

Skab tillid og gode hjemløb tidligt

Jeg starter med at lære den helt unge hvalp at det er godt og trygt at være hos mig, og sørger for at hvalpen har tillid til at være hos mig med sit legetøj, mad og tyggeben. 

Det gør jeg bla. ved at håndfordre hvalpen, og ved at holde tyggebenet for hvalpen, mens hvalpen ligger hos mig og gnasker lystigt i tyggebenet. Hvis hvalpen viser tendens til at ville have tingene for sig selv, så sørger jeg for at give masser af ekstra lækre godbidder mens hvalpen er hos mig.

Jeg leger også med hvalpen og legetøjet hos mig. Jeg tager aldrig legetøjet fra hvalpen, men lærer den at det er trygt og sjovt at være hos mig med legetøj i munden. Hvis jeg er nødt til at tage noget fra hvalpen, så foregår det som en byttehandel med godbidder.

Når alt det går godt, så laver jeg nogle små apporteringsøvelser med hvalpen, som du kan se på videoen nedenfor.

På videoen sidder jeg på den pude hvalpen kan lide at ligge på, og jeg har skabt en smal lukket korridor af vores væg på min venstre side og et hvalpehegn på min højre side.
Når hvalpen samler legetøjet op, så kan hvalpen kun løbe i én retning: mod mig.
Henne hos mig sørger jeg for at det er sjovt og hyggeligt, og jeg tager ikke legetøjet fra hvalpen.

Man kan evt have 2 stk. legetøj for at undgå at tage legetøjet fra hvalpen, når man vil kaste igen.

 

Når det går godt hver gang, så flytter man øvelsen ud i rummet hvor der er lidt mere plads. Dvs. hvalpen har nu mulighed for at løbe andre steder og er ikke begrænset af ‘hegn’ på begge sider.

Imens man klikkertræner “holde fast”, så kan man også lave en øvelse, hvor dummyen lægges på jorden, og så klikker man hver gang hvalpen samler dummyen op og  vender rundt mod dig.
Det viser og forklarer jeg i videoen nedenfor.

 

Samle op under indkald

Kommer snart mere om det.

Holde fast

Hold fast på apport

Jeg bruger en hvalpedummy i videoen, men du kan bruge et stykke legetøj eller hvad du nu har. Det er en fordel hvis det er lidt blødt og  passende i størrelsen til at hvalpen kan gribe om det med munden.

De første trin med at kigge på dummyen og dutte på dummyen, skal du kun klikke for måske max. 5 gange. Du skal hurtigt videre til næste trin, da vi ikke ønsker at få indlært en adfærd at hunden kun vil dutte på dummyen. Så øg kriterierne ret hurtigt igennem de første trin.

1. Vær klar med klikker og godbidder.

2. Klik når hvalpen kigger på dummyen – det trin kan springes over, hvis hvalpen går direkte til at dutte på dummyen.

3. Klik når hvalpen “dutter” på dummyen med snuden – det trin kan springes over, hvis hvalpen går direkte til at gribe fast om dummyen.

4. Klik når hvalpen griber fat om dummyen.

Video 1 viser de første 3 trin.Hvis din hvalp tøver med at gribe fat om dummyen, så viser jeg i næste video hvordan du kan gøre hvalpen mere interesseret i at gribe om dummyen.

Hvis din hvalp tøver med at gribe fat om dummyen, så viser jeg i næste video hvordan du kan gøre hvalpen mere interesseret i at gribe om dummyen.

 

Når hvalpen straks griber fast om dummyen, hver gang du holder dummyen frem, så er du klar til at gå videre til næste trin.

Nu skal vi have hvalpen til at holde fast på dummyen i lidt længere tid.

Det gør du ved at vente et split-sekund længere inden du klikker. Hvis hvalpen slipper dummyen, så klikker du ikke.

5. Klik for at holde fast et split-sekund længere.

6. Klik for at holde fast i et sekund.

7. Klik for at holde fast i 2 sekunder.

Du har nok gættet fremgangsmåden herefter……
Hvalpen skal kunne holde dummyen i 5-10 sekunder før du går videre.

Kvalitetssikring af "holde fast"

Kvalitetssikring er et koncept indenfor klikkertræning, som lærer hunden at udføre øvelsen uanset forstyrrelser og fristelser. 
Hvalpen skal kunne holde dummyen fast i mindst 5 sekunder før du går igang med dette.

Det er også en fordel, hvis du har trænet nogle af øvelserne med impulskontrol fra “Impulskontrol”.

I “Holde fast” skal hvalpen blive ved med at holde fast på dummyen selv om du:

1. Bevæger hånd og arme

2. Rækker hånden frem

3. Tager en godbid frem

4. Rører ved dummyen

5. Skubber til dummyen

6. Trækker i dummyen

7. Lokker med en godbid

8. Kaster en godbid

9. Lokker med legetøj

10. Kaster med legetøj

 

Her starter jeg op på kvalitetssikringen. Der kommer flere videoer senere – og forhåbentlig i lidt bedre kvalitet.

Brug snudetarget til at lære at aflevere til hånd

Snudetarget går ud på, at hunden sætter snuden mod min håndflade.

Target er et hjælpeværktøj vi lærer hunden for lettere at kunne lære den andre ting senere. Her skal vi bruge håndtarget til at indlære ‘Aflevering til hånd’.

Først lærer jeg hunden at berøre min hånd med snuden og ‘fastfryse’ snuden på hånden i den position, altså et snudetarget.
Senere når hunden træner afleveringer, og kommer løbende med en dummy i munden, så holder jeg hånden frem til et target og så holder hunden snude (og dummy) fast trykket ind i min hånd. Det giver en meget rolig og pålidelig aflevering til hånd.

Hunden bliver også mere bevidst om hvad vi forventer i en aflevering til hånd, og det er hunden der har ansvaret for at dummyen lander i vores hånd. Det er ikke føreren, der skal prøve at nå at gribe dummyen inden den falder på jorden.

Her viser jeg et klip fra træningen, hvor jeg begyndte at kæde ‘Snudetarget’ sammen med ‘Holde fast’ og dermed får den gode aflevering til hånden.
Bare så du kan se formålet med at lære hunden et snudetarget.

1. Få hunden til at tilbyde snudetarget

Jeg anvender  klikkertræning. Hvis du ikke klikkertræner, så brug verbal ros og belønning med godbid. 

Vi bruger hundens naturlige nysgerrighed, når vi skal indlære håndtarget.
Sørg for at du er klar med små godbidder indenfor rækkevidde og hav din klikker klar i hånden (hvis du bruger en klikker).

Hvis din hund ikke kender til klik, så skal du lige starte med at betinge klikkeren.  Se en kort video af det her.

Så er du klar til at træne “Dut på hånd”:

• Hold din tomme hånd frem mod hunden. Hunden er sikkert nysgerring og snuser til hånden – klik præcist når hunden snuser – og beløn med godbid.
• Fjern hånden mens hunden spiser sin belønning.
• Når hunden kigger på dig igen, så holder du hånden frem igen. Når hunden snuser til hånden – klik og beløn.
• Gentag 5-10 gange – afhængig af hvor vedholdende din hund er med træning.

Derefter træner vi videre med ‘dut på hånd’

Når hunden stabilt tilbyder et dut på hånden, hver gang du rækker hånden frem, så er det på tide at variere øvelsen lidt.
I videoen nedenfor står jeg nu op fremfor at sidde ned, og jeg holder hånden i forskellige retninger. Det er stadig hundens opgave at opsøge hånden.

2a. "Frys" snuden mod hånden

Når hunden stabilt tilbyder et ‘dut på hånd’, når du holder hånden frem – så er det på tide at lære hunden at ‘fryse’ snuden mod hånden, dvs. holde snuden fast trykket mod hånden i  5-10 sekunder. 

Du laver øvelsen som før, men i stedet for at klikke/rose straks når hundens snude rører din hånd, så venter du lige et splitsekund, og klikker når hunden har holdt snuden mod hånden bare lidt længere end før.
Hvis hunden når at flytte snuden, så får den ikke klik/ros/godbid. Men så har du måske trukket tiden for længe? Prøv igen.

Ellers så fortsætter du med at øge tiden gradvist – ganske lidt af gangen – og vi taler om højst 1 sekund mere ad gangen i begyndelsen.
På et tidspunkt, så falder ti-øren for hunden og så kan man øge tidskravet i større ryk.

På videoen nedenfor har jeg lavet denne træning en gang før, og Cookie har besluttet sig for at det giver mere mening at holde hagen mod hånden. Det lader jeg hende gøre, da det ikke ødelægger den videre træning mod at kunne aflevere dummies til hånden.

 

2b. "Frys" snuden mod hånden (med godbidslokning)

Hvis hunden ikke kan finde ud af det, når du begynder at træne ‘frys’, så kan du prøve at bruge godbidslokning. 

Det bør ikke være dit førstevalg at lokke med godbid, da det altid tager længere tid for hunden at lære noget, når den bliver lokket fremfor selv tilbyder en adfærd.
Forestil dig at skulle lære at køre en lang rute i bil hvor du sidder på bagsædet fremfor hvis du selv sidder bag rattet og styrer bilen. Hunden lærer mere ved selv at tænke og udføre en handling.

Men det kan være en hjælp, hvis hunden har svært ved at finde ud af at ‘fryse’ med snuden på hånden, og derfor bliver frustreret.

Hold din hånd fladt frem mod hunden – ganske som du har gjort hidtil, når hunden skal dutte på hånden.
Men i den modsatte hånd holder du en godbid mellem fingerspidserne, og den godbid holder du ind mod den fremstrakte hånds håndrod.

Hunden vil sikkert trykke snuden mod hånden for at få godbidden og så øger du gradvist hvor lang tid der går inden du giver hunden godbidden.

Så holder du fingrene mod håndroden igen – men denne gang er der ingen godbid imellem fingrene.
Øg gradvist tiden inden du roser/klikker og giver en godbid til hunden.

Prøv så at holde hånden frem UDEN at holde den modsatte hånds fingre mod håndfladen.

Hvis hunden ikke forstår det, så prøv evt. at flytte fingrene gradvist længere op af armen og på den måde få tonet hjælpen fra ‘godbidsfingrene’ væk.

3. Følg hånden der bevæger sig

Når hunden har forstået at holde ‘frys’ med snuden på din hånd i 5-10 sekunder, så er det på tide at lære den at følge med hånden der bevæger sig.

Gentag øvelsen med ‘frys’ et par gange.
Begynd så langsomt at flytte hånden bagud, så hunden skal flytte snuden med.

Dernæst kan du begynde at flytte hånden til siderne, og op/ned.

Prøv så at gå nogle skridt bagud, så hunden skal følge med.

Sørg hele tiden for at gå så gradvist frem, at hunden får succes de fleste gange.

Hvis hunden ikke sørger for at snuden følger hånden, så afbryd øvelsen (ved at løfte hånden væk), og så gives der ingen ros/klik/belønning. Vent et par sekunder og tilbyd så hånden igen.

En video med den voksne hund, der øver håndtarget og følg hånden der bevæger sig.

Denne øvelse er vigtig, fordi jeg ønsker at lære hunden at den selv er ansvarlig for at følge hånden.
Når jeg senere kobler håndtarget sammen med afleveringer af vildt, så skal hunden vide at den har ansvaret for at aflevere vildtet i min hånd – også selv om jeg kommer til at bevæge min hånd.

Indlært apport versus driftsapport

Man kan indlære apportering på mange måder, og en retriever er ofte en spontan apportør, dvs. den har medfødt en lyst til at samle op og bære på ting.

Alligevel så vælger jeg at indlære en pæn apportering, hvor jeg træner små del-øvelser, som “samle op” og “holde fast” og “dut på hånd, og samler disse til en apportering til slut.

Så hvorfor vælger jeg så at bruge denne lidt omstændige metode? Hvorfor ikke bare bygge videre på hundens medfødte lyst, og træne apporteringen via driften?

Jeg oplever at metoden med driftsapporteringer kan give nogle uhensigtmæssige ting i vildtbehandlingen, fx. at hunden laver ‘musehop’, rusker i vildtet og at hunden betragter vildtet mere som et bytte og derfor ikke ønsker at aflevere vildtet til føreren. Denne frustration kan føre til at hunden tygger i vildtet. Jeg synes også det tager lang tid før hunden forstår hvordan en pæn apportering skal ske.
Driftsapportering kræver også at man kaster apporterne for at tænde driften, og da mange tollere i forvejen har let til stress, så vil jeg helst undgå at kaste alt for meget med ting for min unge toller. Der skal nok blive kastet rigeligt med ting i hundens liv, når vi træner tolling, begynder på jagtprøvetræningen og jagtprøver. 

En apportering er en kompleks øvelse, der indeholder mange del-øvelser. Se skemaet her.

Ved at indlære del-øvelserne “Samle op”, “Holde fast” og “Dut på hånd”, og dernæst koble dem sammen til en aflevering til hånd, så bliver det lettere for hunden at forstå hvad man ønsker. Det giver også hunden en meget større forståelse for at holde korrekt fast på apporten og aflevere til min hånd.

Desuden så tager man en del af stressen ud af øvelsen.
Derfor vælger jeg at indlære apporteringen med klikkertræning af del-øvelserne. Det har fungeret godt for mig med flere tollere.

Men husk: der er mange måder at træne din hund på, og det som virker for mig og min hund er måske ikke det som virker for dig og din hund.