Online Tollertræning

Grundfærdigheden - Håndtarget

Håndtarget går ud på at  hunden berører min hånd med snuden.

Target er et hjælpeværktøj vi lærer hunden for lettere at kunne lære den andre ting senere. Her skal vi bruge håndtarget til at indlære ‘Aflevering til hånd’ senere.

Først lærer jeg hunden at berøre min hånd med snuden og ‘fastfryse’ snuden på hånden i den position, altså et snudetarget.
Senere når hunden træner afleveringer, og kommer løbende med en dummy i munden, så holder jeg hånden frem til et target og så holder hunden snude (og dummy) fast trykket ind i min hånd. Det giver en meget rolig og pålidelig aflevering til hånd.

Hunden bliver også mere bevidst om hvad vi forventer i en aflevering til hånd, og det er hunden der har ansvaret for at dummyen lander i vores hånd. Det er ikke føreren, der skal prøve at nå at gribe dummyen inden den falder på jorden.

Man kan også lære hunden andre former for target, fx. kan hunden lære at løbe frem til en platform og stille poterne på den. Det kaldes et potetarget. Men i første omgang vil jeg fokusere på håndtarget her.

Jeg anvender  klikkertræning. Hvis du ikke klikkertræner, så brug verbal ros og belønning med godbid. 

Vi bruger hundens naturlige nysgerrighed, når vi skal indlære håndtarget.
Sørg for at du er klar med små godbidder indenfor rækkevidde og hav din klikker klar i hånden (hvis du bruger en klikker).

Hvis din hund ikke kender til klik, så skal du lige starte med at betinge klikkeren.  Se en kort video af det her.

Så er du klar til at træne “Dut på hånd”:

• Hold din tomme hånd frem mod hunden. Hunden er sikkert nysgerring og snuser til hånden – klik præcist når hunden snuser – og beløn med godbid.
• Fjern hånden mens hunden spiser sin belønning.
• Når hunden kigger på dig igen, så holder du hånden frem igen. Når hunden snuser til hånden – klik og beløn.
• Gentag 5-10 gange – afhængig af hvor vedholdende din hund er med træning.

Derefter træner vi videre med ‘dut på hånd’

Når hunden stabilt tilbyder et dut på hånden, hver gang du rækker hånden frem, så er det på tide at variere øvelsen lidt.
I videoen nedenfor står jeg nu op fremfor at sidde ned, og jeg holder hånden i forskellige retninger. Det er stadig hundens opgave at opsøge hånden.

 

Når hunden stabilt tilbyder et ‘dut på hånd’, når du holder hånden frem – så er det på tide at lære hunden at ‘fryse’ snuden mod hånden, dvs. holde snuden fast trykket mod hånden i  5-10 sekunder. 

Du laver øvelsen som før, men i stedet for at klikke/rose straks når hundens snude rører din hånd, så venter du lige et splitsekund, og klikker når hunden har holdt snuden mod hånden bare lidt længere end før.
Hvis hunden når at flytte snuden, så får den ikke klik/ros/godbid. Men så har du måske trukket tiden for længe? Prøv igen.

Ellers så fortsætter du med at øge tiden gradvist – ganske lidt af gangen – og vi taler om højst 1 sekund mere ad gangen i begyndelsen.
På et tidspunkt, så falder ti-øren for hunden og så kan man øge tidskravet i større ryk.

På videoen har jeg lavet denne træning en gang før, og Cookie har besluttet sig for at det giver mere mening at holde hagen mod hånden. Det lader jeg hende gøre, da det ikke ødelægger den videre træning mod at kunne aflevere dummies til hånden.

Hvis hunden ikke kan finde ud af det, når du begynder at træne ‘frys’, så kan du prøve at bruge godbidslokning. 

Det bør ikke være dit førstevalg at lokke med godbid, da det altid tager længere tid for hunden at lære noget, når den bliver lokket fremfor selv tilbyder en adfærd.
Forestil dig at skulle lære at køre en lang rute i bil hvor du sidder på bagsædet fremfor hvis du selv sidder bag rattet og styrer bilen. Hunden lærer mere ved selv at tænke og udføre en handling.

Men det kan være en hjælp, hvis hunden har svært ved at finde ud af at ‘fryse’ med snuden på hånden, og derfor bliver frustreret.

Hold din hånd fladt frem mod hunden – ganske som du har gjort hidtil, når hunden skal dutte på hånden.
Men i den modsatte hånd holder du en godbid mellem fingerspidserne, og den godbid holder du ind mod den fremstrakte hånds håndrod.

Hunden vil sikkert trykke snuden mod hånden for at få godbidden og så øger du gradvist hvor lang tid der går inden du giver hunden godbidden.

Så holder du fingrene mod håndroden igen – men denne gang er der ingen godbid imellem fingrene.
Øg gradvist tiden inden du roser/klikker og giver en godbid til hunden.

Prøv så at holde hånden frem UDEN at holde den modsatte hånds fingre mod håndfladen.

Hvis hunden ikke forstår det, så prøv evt. at flytte fingrene gradvist længere op af armen og på den måde få tonet hjælpen fra ‘godbidsfingrene’ væk.

Når hunden har forstået at holde ‘frys’ med snuden på din hånd i 5-10 sekunder, så er det på tide at lære den at følge med hånden der bevæger sig.

Gentag øvelsen med ‘frys’ et par gange.
Begynd så langsomt at flytte hånden bagud, så hunden skal flytte snuden med.

Dernæst kan du begynde at flytte hånden til siderne, og op/ned.

Prøv så at gå nogle skridt bagud, så hunden skal følge med.

Sørg hele tiden for at gå så gradvist frem, at hunden får succes de fleste gange.

Hvis hunden ikke sørger for at snuden følger hånden, så afbryd øvelsen (ved at løfte hånden væk), og så gives der ingen ros/klik/belønning. Vent et par sekunder og tilbyd så hånden igen.

En video med den voksne hund, der øver håndtarget og følg hånden der bevæger sig.

Denne øvelse er vigtig, fordi jeg ønsker at lære hunden at den selv er ansvarlig for at følge hånden.
Når jeg senere kobler håndtarget sammen med afleveringer af vildt, så skal hunden vide at den har ansvaret for at aflevere vildtet i min hånd – også selv om jeg kommer til at bevæge min hånd.

Du skal ikke lære at  aflevere til hånd her under  “Grundfærdigheden – Snudetarget”.
Det kan du se på siden “Aflevering til hånd“.

Men jeg vil alligevel gerne lige vise dig et klip fra træningen, hvor jeg begyndte at kæde ‘Snudetarget’ sammen med’Holde fast’ og dermed får den gode aflevering til hånden.
Bare så du kan se formålet med at lære hunden et snudetarget.