Online Tollertræning

Dirigering på vand

Tilbagesendinger på vand

På Tollerjagtprøven i åben- og eliteklasse skal du også kunne dirigere din hund på vand og over vand.

Se på videoen med Lis og Vixen, hvordan sådan en opgave kan se ud. Det er filmet på en rigtig prøve i åben klasse.

Dirigeringen kan udformes på mange forskellige måder på prøverne, fx kan vildtet ligge midt på vandet, i siv eller oppe på land på den anden side af vand.
Så din hund bør lære at være lige så dirigerbar på vand, som på land.

Din hund skal være fortrolig med ligeud-dirigering på land før du begynder at træne det på vand.

Noget af det svære ved dirigering over vand, er at give hunden en tillid til at den bare skal gå i vandet og svømme ud i “ingenting”. 
Denne øvelse kan hjælpe med at opbygge den tillid.

Øvelse a – en synlig hjælper kaster dummyen:

Du har brug for en hjælper der står synlig på den modsatte bred.

Først kaster hjælperen en helt almindelig markering på vandet, som hunden får lov at hente.
Så øvelsen forudsætter at din hund er fortrolig med at hente dummies på vand som markeringer.

Dernæst laver du en tilbagesending, dvs. udpeger retningen som en dirigering og sender hunden afsted.
Straks når hunden går i vandet, så kaster hjælperen dummyen.

Det er vigtigt at hjælperen kaster mens hunden er på vej i den rigtige retning over til hjælperen.

Næste gang, så får hunden lov at svømme lidt længere før dummyen kastes, og næste gang svømmes lidt længere endnu.
Sørg for at hunden kun har succes, så tilliden til kommandoen ikke ødelægges.

Øvelsen her forudsætter at hunden kender til tilbagesending på land.

Øvelse b – hjælperen er delvist synlig

Nu står hjælperen skjult for hunden i starten.
Du sender hunden afsted på en dirigering, og hjælperen træder så frem og kaster dummyen.

Øg gradvist hvor langt hunden skal svømme før kasteren træder frem.

Øvelse c – hjælperen er skjult

Her forbliver hjælperen skjult for hunden, men kaster stadig dummyen ud til hunden.

Jeg havde aftalt et signal til hjælperen, så han vidste hvornår der skulle kastes. Det var når jeg sagde “UD” for 4. gang.
Jeg siger kommandoen “UD” flere gange imens Cookie svømmer for at lære hende at det betyder “fortsæt lige ud”. Forhåbenligt kan jeg så senere bruge “UD” til at hjælpe hende, hvis hun kommer i tvivl på en prøve.

Vi endte denne træning med at dummyen til slut blev kastet på land på modsatte side, da Cookie næsten var svømmet over, dvs. omtrent en færdig dirigering over vand.

Bagefter skal øvelsen generaliseres, så vi skal ud til andre søer og lave præcist den samme øvelse igen og igen indtil Cookie har fuld tillid til min kommando og altid bare gå i vandet og svømmer, når hun hører kommandoen “UD”.

 

 

Jeg træner oftest at sende hunden OVER vand og hente dummyen på land på den anden side af vandet. Fordelen er, at jeg selv kan lægge dummyen ud og dummyen flyder ikke væk. 

Optimalt vil jeg starte på en aflang sø, hvor der kun er 10-20 meter over på midten.

Jeg vil fra starten forsøge at vænne hunden til at både svømme over til dummyen og svømme hjem igen. Den skal lære ikke at løbe rundt om søen hjem. Derfor er det en fordel med en lang sø.

Variant A.
Få en hjælper til at kaste en dummy på den modsatte bred og lad hunden hente den.
Når hunden svømmer retur, så sætter hjælperen en synlig dummy hvor den første dummy lå.
Du udpeger dummyen og sender hunden med dit signal for en ligeud-dirigering.
Hvis hunden tøver og ikke vil over, så må hjælperen enten lige løfte dummyen eller kaste en ny dummy for at hjælpe hunden.

De første gange du laver øvelsen, så giv dit indkaldssignal med det samme hunden har samlet dummyen op, og opmuntr hunden til at svømme over søen hjem igen.

Når hunden svømmer over og hjem uden tøven, så er du klar til næste variant af øvelsen.

Variant B:
Hunden ser nu ikke en dummy blive kastet, men der står en synlig dummy.

Variant C:
Træn samme sted som du plejer, men denne gang er dummyen ikke synlig for hunden før den kommer over søen.
Dummyen må til gengæld gerne være let at finde, når hunden er svømmet over eller bare når den kommer tæt på den modsatte bred.
Husk: dette er ikke søge-træning, men træning i at stole på din kommando og svømme over.

Træn fra begge sider af søen. 

Du får mange forskellige træningsmuligheder bare ved at gå om på den anden side af søen.
Nogle steder kan du træne igennem siv eller løb ned af en skrænt.

Det er rigtig godt for hunden at prøve mange forskelllige typer af terræn af.

Søen set fra den ene side:

Samme sø set fra den modsatte side:

Træn på forskellige søer og øg gradvist afstanden der skal svømmes.

Videoen er et eksempel på træning, hvor afstanden på tværs af søen er blevet noget længere, så hunden har  igen brug for at se en dummy blive kastet/lagt.

Da jeg ikke har en hjælper, så går jeg selv rundt om søen, og hunden sidder og ser på.

En variant af denne øvelse kan være at man tager hunden med over på den anden side af søen, hvor den ser at der bliver lagt og kastet nogle dummies, og så går man tilbage og sender hunden over vandet.
Denne variant kræver dog, at hunden ikke har tendens til at løbe rundt om søen – når den nu lige har gået den vej og kender turen derover.

Vi skal også kunne sende hunden over vandet, selv om vi ikke står helt tæt på vandkanten. 

Træn det et sted, hvor hunden har været over vandet før, og du derfor er sikker på at hunden vil svømme over.

Øvelse 1:

Stil dig det sædvanlige sted ved søbredden og udpeg retningen – men send ikke hunden afsted.

Gå sammen med hunden længere væk fra vandkanten og udpeg igen omhyggeligt retningen, og send så hunden.
Måske er det nødvendigt at opmuntre hunden med et ekstra ‘ja’ eller ekstra ligeud-kommando idet den når vandkanten. Det er helt fint.

Øvelse 2:

Lav nogen tilbagesendinger det samme sted, og for hver tilbagesending øger du afstanden ned til vandkanten.
Denne gang udpeger du ikke retningen først helt nede fra vandkanten.
Øg afstandenganske gradvist, kun 2-5 meter af gangen i begyndelsen.

Måske er det nødvendigt at opmuntre hunden med et ekstra ‘ja’ eller ekstra ligeud-kommando idet den når vandkanten. Det er helt fint.

Ligesom vi har brug for at kunne dirigere hunden til ‘Højre’ på land, så har vi det også på vand.

Det kan fx være at vi er nødt til at sende hunden et stykke langs søbredden og derfra skal have den ud i vandet.

Jeg bruger de samme øvelser som ved højre/venstre på land, og starter med at lave øvelserne, hvor jeg står ganske tæt på hunden og ved den smalleste sø jeg kan finde.

Øvelse 1: ‘Højre’ direkte fra land

Jeg starter med at lave en ‘ligeud’ tilbagesending over søen til nogle synlig udlagte dummies på modsatte bred.
Så har hunden svømmet turen og ved hvad det drejer sig om.

Så placerer jeg hunden med siden til vandet og front mod mig, mens jeg går et par meter væk fra den. 
Fra den afstand udpeger jeg tydeligt retningen mod ‘Højre’ ud over vandet. Jeg venter indtil jeg kan se at hunden kigger ud i den rigtige retning og giver så mit signal til ‘Højre’.

Overgang til 'blind' dirigering på vand

Når hunden er ved at være god tilbagesending på vand, så kommer overgangen til de blinde dirigeringer, hvor hunden IKKE ser en dummy blive lagt ud.

Jeg kan godt lidt at gøre det let for hunden at få succes i begyndelsen. 
Så jeg udlægger flere dummies med cirka 5 meters mellemrum på søbredden.
Når hunden så svømmer over, så får den let succes med at finde en dummy – uanset om hunden kom til at svømme lidt til højre eller venstre for den linje jeg havde forestillet mig. 
Jeg synes det hjælper med at opbygge tillid hos hunden i overgangen til de blinde dirigeringer.

Søen set ovenfra. Røde prikker er de udlagte dummies. 

Jeg vælger en sø, hvor søbredden er let tilgængelig.
Jeg udlægger dummies uden at hunden ser det og cirka 5 dummies med 5 meters mellemrum.
Jeg sender hunden på en forholdsvis kort dirigering over vand – måske 20 meter – og jeg udpeger en linje mod dummien i midten. 

Set fra hundens perspektiv. OBS: hunden har ikke set dummies blive lagt ud og de er ikke synlige herfra.

 

Fokus er at hunden går direkte i vandet og svømmer over mod det punkt du har udpeget. 
Så undlad at korrigere hunden, hvis retningen bliver skæv eller lignende. Ros hunden for at tro på dig og svømme afsted.

OBS: Det er IKKE meningen at hunden skal hente alle 5 dummies! Hunden skal hente én eller max. 2, og så går du selv om og samler resten op. De ekstra dummies er der kun for at sikre at hunden let får succes med at finde en dummy.

Du kan udbygge øvelsen ved at have lagt ud til flere dirigeringer over samme sø.