Tilbagesending på og over vand

På Tollerjagtprøven i åben klasse skal du også kunne dirigere din hund på vand og over vand.

Se på videoen ‘Lis Vixen dirigering Åben’ hvordan sådan en opgave kan se ud på en rigtig prøve.

Dirigeringen kan udformes på mange forskellige måder på prøverne, fx kan vildtet ligge midt på vandet, i siv eller oppe på land på den anden side af vand.

Din hund skal være fortrolig med ligeud-dirigering på land før du begynder at træne det på vand.

Jeg træner oftest at sende hunden OVER vand og hente dummyen på land. Fordelen er, at jeg selv kan lægge dummyen ud og den flyder ikke væk. 

Optimalt vil jeg starte på en aflang sø, hvor der kun er 10-20 meter over på midten.

Jeg vil fra starten forsøge at vænne hunden til at svømme både over til dummyen og hjem igen. Den skal lære ikke at løbe rundt om søen hjem. Derfor er det en fordel med en lang sø.

Få en hjælper til at kaste en dummy på den modsatte bred og lad hunden hente den.
Når hunden svømmer retur, så sætter hjælperen en synlig dummy hvor den første dummy lå.
Du udpeger dummyen og sender hunden med dit signal for en ligeud-dirigering. 
Hvis hunden tøver og ikke vil over, så må hjælperen enten lige løfte dummyen eller kaste en ny dummy for at hjælpe hunden.

Når hunden svømmer over uden tøven, så er du klar til næste variant af øvelsen.

Variant B:
Hunden ser nu ikke en dummy blive kastet, men der står en synlig dummy.

Variant C:
Træn samme sted som du plejer, men denne gang er dummyen ikke synlig for hunden før den kommer over søen.
Dummyen må til gengæld gerne være let at finde, når hunden er svømmet over. Dette er ikke søge-træning, men træning i at stole på din kommando og svømme over.

Variant D:
Træn på forskellige søer og øg afstanden der skal svømmes.

Her kommer på sigt videoer af variant A, B, C og D.

Videoen ‘Dirigering over vand 2’ er et eksempel på træning, hvor afstanden på tværs af søen er blevet noget længere, så hunden har  igen brug for at se en dummy blive kastet/lagt.
Da jeg ikke har en hjælper, så går jeg selv rundt om søen, og hunden sidder og ser på.
En variant af denne øvelse kan være at man tager hunden med over på den anden side af søen, hvor den ser at der bliver lagt og kastet nogle dummies.